Logotipo ILUNION

Obrir aquest enllaç en una nova finestra.ILUNION Tecnología y Accesibilidad, empresa pertanyent a la Fundación ONCE, acredita que:

amb data 21/02/2019 s'ha realitzat una Auditoria d'accessibilitat de l'Oficina en Xarxa de Aigües de Barcelona, en el seu Lloc web https://www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa/.

El resultat de l'auditoria satisfà els requeriments d'accessibilitat de nivell Ilunion Doble-A WCAG 2.0 de les directrius d'Accessibilitat per al Contingut web 2.0 del W3C-WAI, així com els requeriments necessaris per a satisfer la Norma UNE 139803:2012.

per a garantir que Oficina en Xarxa de Aigües de Barcelona manté els requeriments d'accessibilitat incorporats, ILUNION T&A realitza auditories amb caràcter semestral.

Si algún usuari troba dificultats d'accés a la web certificada, contacti amb ILUNION Tecnología y Accesibilidad.

Logotip de Fundación ONCE

Segell que acredita l’acompliment del nivell WGAC 2.0 - AA d'accessibilitat per part de Technosite.

Detall de la Certificació

  • Entitat certificadora: ILUNION Tecnología y Accesibilidad
  • Entitat certificada: AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.
  • Lloc web: https://www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa/
  • Nivell d'accesibilitat: Ilunion Doble-A WCAG 2.0
  • Data d'emisió certificat: 14/11/2016
  • Data caducitat certificada: 31/03/2019

Excepcions

S'exclouen els documents PDF de la certificació, ja que la informació que aporten pot ser consultada també a través de la pàgina en hTML.

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. es compromet, en cas que algun usuari tingui problemes per a accedir a continguts dels PDF o aquests incloguin me´s informació rellevant que el client desitgi consultar, a facilitarla en format accesible.